Quando d.o.o. ima dugogodišnje iskustvo u ishođenju građevinskih dozvola širom Hrvatske.

gradevinska-dozvola

Za ishođenje građevinske dozvole ovisno o kategoriji zgrade potrebno je priložiti sljedeće glavne projekte i potvrde nadležnih javnopravnih tijela da su projekti izrađeni u skladu s uvjetima istih tijela.

Kontakt mobitel: 098 / 9943-878

Obiteljske kuće i općenito zgrade najčešće spadaju u III. i IV. skupinu. Pomoćne zgrade do 50m kvadratnih na čestici koja već ima legalnu stambenu zgradu spadaju u V. skupinu zgrada.

Za treću skupinu zgrada treba priložiti sljedeće glavne projekte:

1. Geodetski projekt

2. Arhitektonski projekt

3. Građevinski projekt

4. Elektrotehnički projekt

5. Strojarski projekt

 

Za četvrtu skupinu zgrada treba priložiti sljedeće glavne projekte:

1. Geodetski projekt

2. Arhitektonski projekt

3. Građevinski projekt

te eventualno prema zahtjevu javnopravnih tijela:

1. Strojarski projekt (projekt plinske instalacije)

2. Elektrotehnički projekt (prema zahtjevu HEP-a ili HAKOM-a.

 

Ukoliko je zakonom predviđeno, ovisno o građevini i radovima mogu se zahtjevati i sljedeći elaborati:

1. Krajobrazni elaborat

2. Geomehanički elaborat

3. Prometni elaborat

4. Elaborat tehničko-tehnološkog rješenja

5. Elaborat zaštite od požara

6. Elaborat zaštite na radu

7. Elaborat zaštite od buke

8. Konzervatorski elaborat

9. drugi potrebni elaborati

Za više informacija stupite sa nama u kontakt!