Quando d.o.o. vam nudi usluge ovlaštenog voditelja građenja (nadzornog inženjera), kojeg po zakonu o: “Poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje”, iz članka 29. koji kaže sljedeće: “Propisano je da graditi ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova (u daljnjem tekstu: izvođač) koja ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja. Prema članku 30. navedenog Zakona izvođač mora u obavljanju djelatnosti građenja imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova.”

Link: Zakon 29.

Nadzorni inženjer – ovlašteni voditelj građenja – voditelj radova

Jasno je definiran posao ovlaštenog voditelja građenja odnosno radova / nadzornog inženjera. Članak 29. kaže sljedeće:

“U okviru zadaća svoje struke, voditi izvođenje građevinskih i drugih radova: pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih, završnih te ugradnju građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja. Obzirom da se  konstrukterski radovi svrstavaju u skupinu pojedinih radova, a završni radovi u skupinu manje složenih radova (prema priznatim pravilima struke), slijedi da ovlašteni voditelj radova vodi izvođenje pojedinih i manje složenih radova.

Poslove vođenja manje složenih radova, osim ovlaštenog voditelja radova, može obavljati i voditelj manje složenih radova iz članka 28. stavak 2. Zakona. Stoga izvođač obrtnik, koji izvodi vanjsku stolariju, izolaciju ili zidarske radove koji se smatraju manje složenim radovima mora imati zaposlenog voditelja manje složenih radova. Pod pojmom zaposlene osobe misli se na osobu u radnom odnosu u skladu s propisima o radu.”

 

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte:

Quando d.o.o. – A.G. Matoša 4, Klinča Sela i Ježdovečka 126, Zagreb (radno vrijeme od 8.00 do 16.00)

fiksni telefon ureda: 01 / 6593-085,

mobitel: 098 / 9943-878 (slobodno nazovite i izvan radnog vremena)

mail: Pavo@Quando.hr